system erp

MODELE LICENCJONOWANIA NAV 2016

Wdrożenie systemu Microsoft Dynamics NAV

 

Dystrybucją systemu ERP zajmują się wyłącznie certyfikowani partnerzy Microsoft Dynamics NAV. Oprócz oprogramowania dostarczają klientom wartości dodane w ramach usług obejmujących planowanie projektów, wdrożenie, dostosowanie systemu oraz usługi wsparcia.

Głównym celem działań partnerów jest optymalizacja wdrażanych rozwiązań zgodnie z wymaganiami klientów. Niezależnie od sposobu i miejsca wdrożenia, klienci mają możliwość wyboru modelu zakupu licencji Microsoft Dynamics. Zakupu licencji można dokonać w formie jednorazowej opłaty lub miesięcznego abonamentu.

 

Modele licencjonowania Microsoft Dynamics NAV 2016

 

System Microsoft Dynamics NAV licencjonowany jest w dwóch modelach opisanych poniżej.

Model użytkowania wieczystego

Klient nabywa prawo to bezterminowego użytkowania licencji systemu. Na wysokość opłaty składają dwa elementy. Pierwszym jest sama licencja, której składowymi są wymagane moduły funkcjonalne, liczba użytkowników oraz opcjonalne moduły dodatkowe. Drugim elementem jest roczny abonament tzw. Enhancement Plan kalkulowany jako 16% wartości licencji. System w tym modelu może zostać uruchomiony na infrastrukturze własnej klienta (on premises) lub w modelu chmury obliczeniowej IaaS. Licencje użytkowników są licencjami dostępowymi (jednoczesnymi) co oznacza, że wymagana jest taka liczba licencji ilu użytkowników będzie pracowało w systemie w tym samym czasie.

Model dzierżawy

Klient nabywa prawo do użytkowania licencji przez okres dokonywania cyklicznych (miesięcznych opłat) kalkulowanych na podstawie liczby niezbędnych użytkowników. Zaletą tego modelu jest możliwość – w zależności od potrzeb – zmniejszania lub zwiększania liczby użytkowników z miesiąca na miesiąc. System w tym modelu może zostać uruchomiony na infrastrukturze własnej klienta (on premises) lub w modelu chmury obliczeniowej SaaS. W obydwu przypadkach środowisko musi być zarządzane przez partnera. Licencje użytkowników są licencjami nazwanymi co oznacza, że wymagana jest taka liczba licencji ilu użytkowników z imienia i nazwiska będzie pracowało w systemie.

 

Dystrybucja NAV 2016

 

Dystrybucją systemu zajmują się specjaliści z zakresu Microsoft Dynamics NAV w ramach ogólnoświatowej sieci partnerskiej. Dysponują oni wiedzą o lokalnych uwarunkowaniach oraz wiedzą techniczną dotyczącą wymagań w poszczególnych branżach i dziedzinach. Partnerzy lokalni odpowiedzialni za realizację projektów ustalają warunki cenowe oraz szczegóły dotyczące wdrożenia, uwzględniając potrzeby klientów.

 

Aby obliczyć koszt wdrożenia, zapraszamy do skorzystania z naszego kalkulatora!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply